Menu Sluiten

Privacy beleid

Via de website www.binnenenbuiten.shop, social media acties en andere diensten van Binnen en Buiten, gevestigd aan de Friesestraat 59 7741GTCoevorden (hierna: “Binnen en Buiten”) verzamelt Binnen en Buiten jouw persoonsgegevens c.q. informatie over jou (hierna: “persoonsgegevens”). Binnen en Buiten is verantwoordelijke voor de verwerking van deze persoonsgegevens. Wij vinden een zorgvuldige omgang met persoonsgegevens belangrijk. Persoonsgegevens worden door ons dan ook zorgvuldig verwerkt en beveiligd.

Bij onze verwerking van jouw persoonsgegevens houden wij ons aan de eisen die de privacywet- en regelgeving stellen. Dat betekent onder andere dat wij:

 • duidelijk vermelden welke persoonsgegevens wij verwerken en voor welke doeleinden. Dat doen wij via deze privacyverklaring;
 • proberen de verzameling van jouw persoonsgegevens te beperken tot alleen de persoonsgegevens die nodig zijn voor de vastgestelde doeleinden;
 • jou eerst vragen om uitdrukkelijke toestemming om jouw persoonsgegevens te verwerken in gevallen waarin jouw toestemming is vereist;
 • passende beveiligingsmaatregelen nemen om jouw persoonsgegevens te beschermen en dat ook eisen van partijen die in opdracht van ons persoonsgegevens verwerken;
 • jouw persoonsgegevens niet langer bewaren dan nodig is voor het specifieke doel waarvoor we jouw persoonsgegevens hebben verkregen;
 • jouw rechten om jouw persoonsgegevens op aanvraag in te zien, te rectificeren, te verwijderen, te beperken en/of over te dragen (portabiliteit) respecteren.

In deze privacyverklaring leggen wij uit welke persoonsgegevens wij van je verwerken en met welk doel dit gebeurt. Wij raden je aan deze verklaring zorgvuldig door te lezen.

Deze privacyverklaring is voor het laatst aangepast op 29 juni 2021.

1.        Hoe verzamelen we jouw persoonsgegevens?

Bij het gebruik van onze website laat je bepaalde gegevens bij ons achter. Dat kunnen persoonsgegevens zijn. Persoonsgegevens worden op verschillende manieren door ons verzameld: 

 • Plaatsen van een bestelling: via onze website kun je producten bestellen, waarbij wij je vragen om enkele persoonsgegevens aan ons te verstrekken om de bestelling uit te voeren en de bestelde producten aan je af te leveren; 
 • Aanmaken account: daarnaast kun je een account aanmaken op onze website, om inzicht in jouw bestellingen te verkrijgen en verlanglijstjes bij te houden;
 • Inschrijving nieuwsbrief: indien je hebt aangegeven onze nieuwsbrief te willen ontvangen, worden bepaalde persoonsgegevens verwerkt om jou de nieuwsbrief te kunnen toesturen en het gebruik van de nieuwsbrief te analyseren;
 • Contact opnemen: je kunt ons benaderen met vragen en/of klachten per post, e-mail of telefoon. In dat geval zullen we contact met je opnemen om jouw vraag of klacht te behandelen;
 • Deelname winacties/prijsvragen: indien je deelneemt aan acties en/of prijsvragen, verwerken wij de persoonsgegevens die je hierbij aan ons verstrekt. Hetzelfde geldt in het geval je deelneemt aan markt- of klantonderzoek;
 • Social media: als je ons benadert via onze social media kanalen (zoals Facebook, Instagram), verwerken we bepaalde persoonsgegevens wanneer je bijvoorbeeld contact met ons opneemt om vragen te stellen;
 • Gebruik website: Bij het surfen op onze website wordt technische informatie over jouw apparaat verkregen (bijvoorbeeld het IP-adres) en jouw bezoekgedrag op de website. We ontvangen deze informatie door cookies die op onze website zijn geplaatst (zie hiervoor ook hoofdstuk 5 en onze Cookieverklaring ).

2.        Welke persoonsgegevens verwerken we?

Wanneer je gebruik maakt van onze website, kunnen wij de volgende gegevens van jou verwerken: 

 • Naam en contactgegevens: voor- en achternaam, adresgegevens, e-mailadres, telefoonnummer;
 • Demografische gegevens: geslacht, geboortedatum, land regio, plaatsnaam;
 • Inschrijving nieuwsbrief: indien je hebt aangegeven onze nieuwsbrief te willen ontvangen, worden bepaalde persoonsgegevens verwerkt om jou de nieuwsbrief te kunnen toesturen en het gebruik van de nieuwsbrief te analyseren;
 • Communicatiegegevens: technische gegevens van de apparatuur die jij gebruikt om de website te bezoeken (bijvoorbeeld van jouw smartphone/laptop/tablet of een kiosk uit de winkel), zoals IP-adres, MAC-adres, gebruikte  browser, taalinstellingen, besturingssysteem, service provider, type apparaat;
 • Technische gegevens: je surfgedrag op de website, waaronder muis- en klikgedrag en de duur en het tijdstip van jouw bezoek op onze website en ten aanzien van de nieuwsbrieven of je deze hebt ontvangen, geopend en of je vanuit de nieuwsbrief hebt doorgeklikt naar de website;
 • Financiële gegevens: betaalgegevens met betrekking tot een gedane aankoop via de website;
 • Account- en bestelgegevens: indien je gebruik maakt van een account verwerken we de inloggegevens van jouw account. Ook – te raadplegen via jouw account – wordt jouw aankoopgeschiedenis verwerkt.

3.        Voor welke doeleinden verwerken we jouw persoonsgegevens?

De in hoofdstuk 2 genoemde persoonsgegevens gebruikten we voor de volgende doeleinden:
1. om jou de mogelijkheid te bieden producten te bestellen via onze website en gebruik te maken van alle functionaliteiten en diensten op de website;
2. om jouw bestelling te verwerken en je te informeren over het verloop daarvan;
3. om jouw vragen te beantwoorden of jouw klachten te behandelen via e-mail, of telefonisch;
4. om met jou te communiceren door middel van het verzenden van elektronische nieuwsbrieven en/of post;
5. om jou gepersonaliseerde nieuwsbrieven en andere commerciële e-mails te versturen op basis van jouw interesses en jouw (online) aankoopgeschiedenis (zie ook het kopje profilering);
6. om jouw gegevens te verwerken voor deelname aan prijsvragen en andere acties, zodat we je kunnen bereiken wanneer je iets gewonnen hebt;

4.       Op basis van welke grondslagen verwerken we jouw persoonsgegevens?

De verwerking van jouw persoonsgegevens is gebaseerd op verschillende grondslagen. Hieronder lichten we per type verwerking toe op basis van welke grondslag dit gebeurt: De in hoofdstuk 2 genoemde persoonsgegevens worden voor de doeleinden zoals in hoofdstuk 3 (onder 1 t/m 3) door ons verwerkt omdat dit noodzakelijk is om de diensten die je van ons afneemt uit te voeren. Dit is bijvoorbeeld het gebruik van onze website, maar ook het doen van een bestelling op onze website en het gebruikmaken van onze klantenservice. 

De in hoofdstuk 2 genoemde persoonsgegevens worden voor de doeleinden zoals in hoofdstuk 3 (onder 4 t/m 7) door ons verwerkt op basis van de van de door jou verkregen toestemming. Voorafgaand aan de verwerking van jouw persoonsgegevens vragen we toestemming voor het versturen van deze berichten waarbij bepaalde persoonsgegevens van je worden verwerkt. Je hebt het recht om je op elk gewenst moment af te melden voor de ontvangst van deze informatie. 

De in hoofdstuk 2 genoemde persoonsgegevens worden voor de doeleinden zoals in hoofdstuk 3 (onder 8) door ons verwerkt omdat dit noodzakelijk is voor de behartiging van onze gerechtvaardigde belangen.

5.      Cookies

Op onze website maken wij gebruiken van cookies. Een cookie is een klein bestand dat verstuurd wordt door een internetserver en dat wordt opgeslagen op je computer. 

Cookies op zich kunnen geen individuele gebruiker identificeren, maar slechts de computer of het mobiele apparaat dat u gebruikt door een willekeurig gegenereerde identificatiemarkering. Zie onze Cookiesverklaring voor meer informatie over ons gebruik van cookies

6.     Bewaartermijnen

Accounts
Persoonsgegevens die samenhangen met jouw account op binnenenbuiten.shop worden bewaard totdat je besluit het account te verwijderen. Jouw bestelhistorie op binnenenbuiten.shop wordt tot maximaal 5 jaar na jouw laatste bestelling bewaard, zodat je deze via jouw account kunt inzien, met uitzondering van gegevens die wij volgens een wettelijke bewaartermijn langer dienen te bewaren, bijvoorbeeld de persoonsgegevens zoals deze op de facturen vermeld staan.  

Jouw bestelhistorie en andere persoonsgegevens die in het kader van profilering (zie hoofdstuk 9) over jou zijn verzameld zullen 2 jaar na jouw laatste aankoop via binnenenbuiten.shop in ieder geval niet meer voor marketingdoeleinden worden gebruikt. 

Nieuwsbrief
Persoonsgegevens die wij verwerken in het kader van de mailings die we jou sturen worden bewaard totdat jij je afmeldt voor deze mailings. 

Analyse 
Persoonsgegevens voor analyse doeleinden worden maximaal 26 maanden bewaard. 

Reviews
Persoonsgegevens die in het kader van een review over een product worden verwerkt, worden net zo lang bewaard als dat het product, waarop de review betrekking heeft, bij ons in het assortiment zit. Persoonsgegevens die in het kader van een review over een product van een externe verkoper worden verwerkt, worden net zo lang bewaard als dat de externe verkoper actief is op onze marktplaats. 

Klantenservice
Persoonsgegevens die wij verwerken in het kader van het beantwoorden van vragen of het oplossen van klachten worden maximaal 3 maanden nadat de vraag of de klacht is opgelost bewaard.   

Winacties en prijsvragen
Persoonsgegevens die in verband met jouw deelname en winacties of prijsvragen worden verwerkt worden maximaal 2 jaar bewaard, met uitzondering van gegevens die wij volgens een wettelijke bewaartermijn langere dienen te bewaren, bijvoorbeeld in verband met de kansspelbelasting.  

7.     Nieuwsbrief

Wij kunnen jou, indien jij hiervoor toestemming hebt gegeven, per e-mail onze nieuwsbrief en andere gepersonaliseerde, commerciële berichten toesturen. Bij iedere communicatie langs deze weg wordt een afmeldmogelijkheid opgenomen mocht je geen interesse meer hebben in onze mailings. Tevens kun je je in jouw account afmelden voor deze mailings.

8.     Verstrekking aan derden

De door jou verstrekte gegevens worden enkel aan derde partijen doorgegeven, indien dit noodzakelijk is voor de levering van de door jou bestelde producten, of aangevraagde diensten. Zo kan het nodig zijn om jouw naam, adres, telefoonnummer en emailadres door te geven aan een leverancier, indien het door jou bestelde product via een leverancier geleverd word. Zo kan het product bij jou thuis geleverd worden door de leverancier. Deze leveranciers gebruiken jouw gegevens niet voor andere doeleinden, dan het afhandelen van de bestelling. Indien Binnen en Buiten persoonsgegevens voor het hierboven beschreven doel aan leveranciers ter beschikking stelt, zijn Binnen en Buiten en de leverancier gezamenlijk aan te merken als verantwoordelijke voor de verwerking van deze persoonsgegevens.  

Daarnaast geven wij bijvoorbeeld jouw adresgegevens door aan PostNL om jouw bestelling te kunnen bezorgen. 

Verder zullen wij de door jou verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken indien jij hiervoor geen toestemming hebt gegeven, tenzij dit wettelijk verplicht of toegestaan is. Zo is het bijvoorbeeld mogelijk dat de politie in het kader van fraudeonderzoek gegevens bij ons opvraagt. In dat geval zijn wij wettelijk verplicht deze gegevens af te geven. 

Op dit moment worden er geen persoonsgegevens verwerkt buiten de Europese Economische Gemeenschap. Wanneer hiervan mogelijk in de toekomst sprake zal zijn zullen we zorgen voor passende maatregelen en waarborgen. 

9. Minderjarigen

Als je 16 jaar of jonger bent, dan mag je uitsluitend onder toezicht van jouw ouders of wettelijke vertegenwoordigers gebruik maken van onze website en/of diensten. We zullen dan ook in geen geval opzettelijk persoonsgegevens verwerken van personen die jonger zijn dan 16 jaar.  

Voor alle ouders en wettelijk vertegenwoordigers geldt dat indien het tot jouw kennis komt dat wij de persoonsgegevens van jouw minderjarige kind onbewust toch hebben verwerkt, dan kan hiervan melding worden gemaakt aan ons via het in hoofdstuk 14 genoemde contactformulier. In een dergelijk geval zullen we zo spoedig mogelijk over gaan tot de verwijdering van de persoonsgegevens van de minderjarige.

10. Wijzigingen in deze privacyverklaring

Wij kunnen deze privacyverklaring van tijd tot tijd wijzigen. Wijzigingen zullen op onze website worden gepubliceerd. Het is daarom aan te raden om deze privacyverklaring geregeld te raadplegen, zodat je van deze wijzigingen op de hoogte bent.

11.   Autoriteit Persoonsgegevens

Natuurlijk helpen wij je graag verder als je klachten hebt over de verwerking van jouw persoonsgegevens. Mocht je er desondanks toch niet samen met ons uitkomen, dan heb je op grond van de privacywetgeving ook het recht om een klacht in te dienen bij de privacy toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

12.   Rechten die je hebt ten aanzien van jouw persoonsgegevens

Indien je jouw rechten met betrekking tot jouw persoonsgegevens wilt uitoefenen, neem dan contact met ons op via het contactformulier. Indien je andere vragen, opmerkingen of problemen met betrekking tot onze privacyverklaring hebt, horen wij dat graag.